Media

Zasady przyznawania akredytacji

Organizator Columna Medica Baja Poland 2016 stosuje kryteria dotyczące przyznawania akredytacji prasowych, telewizyjnych i radiowych zgodne z zasadami określonymi przez FIA, federację zarządzającą sportami motorowymi na świecie.

Zasady oraz procedury są następujące:

1. Organizator Columna Medica Baja Poland 2016 jest odpowiedzialny za akredytację przedstawicieli polskich oraz zagranicznych mediów, włącznie z mediami elektronicznymi.
Akredytacje przyznawane są wyłącznie przedstawicielom mediów o charakterze publicznym, którzy zamierzają relacjonować przebieg Columna Medica Baja Poland 2016.


2. Akredytacje ograniczają się wyłącznie do profesjonalnych dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów kamer.


3. Akredytacje przyznawane są przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być wykorzystywane do działań reklamowych, promocyjnych oraz PR.

4. Akredytacje dla mediów nie będą wydawane przedstawicielom sponsorów, dostawców, zespołów, zawodników, agencji reklamowych, promocyjnych, eventowych oraz PR.


5. Akredytacje będą przyznawane co najwyżej dla dwóch przedstawicieli reprezentujących dane wydawnictwo, agencję prasową, rozgłośnię radiową lub portal internetowy.


6. Dziennikarze oraz fotoreporterzy niezależni mogą uzyskać akredytację dla mediów pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji znaczących artykułów i zdjęć. Przykłady publikacji należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres media@bajapoland.eu
lub listownie na adres:
Biuro Akredytacyjne
Columna Medica Baja Poland 2016

Polski Związek Motorowy

ul.Kazimierzowska 66, 02-518 Warszawa

Termin nadsyłania wniosków akredytacyjnych tylko on-line (oraz przykładów publikacji w przypadku zastosowania punktu 6 niniejszych zasad) upływa w czwartek, 18 sierpnia 2016 roku.
 Jeden wniosek dotyczy tylko jednej akredytacji.
 Wnioski nadesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
 Decyzja dotycząca wniosku będzie wysłana osobie ubiegającej się o akredytację za pośrednictwem poczty elektronicznej.


WNIOSEK AKREDYTACYJNY

Organizatorzy

Fundacja BAJA POLAND    PZM

Współorganizatorzy

Szczecin      Dobra Szczecińska     Drawsko Pomorskie

Patronaty honorowe

Pod Patronatem Prezydenta Miasta Szczecina           Pod Patronatem Wójta Gminy Dobra     Pod Patronatem Burmistrza Drawska Pomorskiego

Partner tytularny

 

Sponsor generalny

 

Patronat medialny

WP.PL TVP Szczecin        RMF MAXXXGłos Szczeciński Moje Miasto Szczecin          

Partnerzy

 Mercedes Benz Auto Bogacka