Media

MAPY RAJDU

WNIOSEK AKREDYTACYJNY 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy dziennikarzy wszystkich redakcji do relacjonowania ORLEN Baja Poland 2019. Będzie nam niezmiernie miło jeśli znajdą Państwo chęć i czas, by pojawić się na naszym rajdzie i relacjonować przebieg rajdu w Waszych mediach.

Media day na poligonie w Drawsku

W tym roku po raz pierwszy wprowadzamy wspólny BAJA MILITARY AREA DAY. Akredytowani dziennikarze będą mogli wziąć udział w wyjeździe ze Szczecina na poligon drawski (sobota, 31 sierpnia). Uczestnikom MEDIA DAY gwarantujemy dojazd ze Szczecina do Drawska, poczęstunek, a także wyjątkowe miejsca na trasie odcinka specjalnego na poligonie drawskim. Osoby zainteresowane MEDIA DAY prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia na adres m.lukasz@bajapoland.eu.

Konferencja prasowa przed rajdem – piątek, 30 sierpnia

W ramach współpracy zapraszamy także Państwa na konferencję prasową przed rajdem, która odbędzie się w piątek, 30 sierpnia, o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia na wyspie Łasztownia w Szczecinie (Lokalizacja GPS – LINK, ulica Tadeusza Apolinarego Wendy 14). Podczas spotkania będzie można porozmawiać ze sportowcami. O szczegółach konferencji poinformujemy w osobnym komunikacie.

Zasady przyznawania akredytacji

W ORLEN Baja Poland stosowane są kryteria dotyczące przyznawania akredytacji telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych zgodne z zasadami określonymi przez Międzynarodową Federację Samochodową (FIA) oraz Polski Związek Motorowy (PZM). Zasady oraz procedury są następujące:

1. Za akredytacje przedstawicieli polskich oraz zagranicznych mediów odpowiedzialny jest organizator zawodów.

2. Przedstawiciele mediów występują o akredytacje na ORLEN Baja Poland 2019 za pośrednictwem formularza online: LINK do formularza.

3. Wnioski niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo mogą nie zostać rozpatrzone.

4. Termin nadsyłania wniosków akredytacyjnych online (oraz przykładów publikacji w przypadku zastosowania punktu nr 15 niniejszych zasad) dla ORLEN Baja Poland 2019 to 26 sierpnia 2019.

5. Akredytacje przyznawane są nieodpłatnie, wyłącznie mediom o charakterze publicznym, które zamierzają relacjonować przebieg ORLEN Baja Poland.

6. Akredytacje ograniczają się wyłącznie do profesjonalnych dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów kamer i dronów.

7. Operatorzy dronów, niezależnie od ich rodzaju, masy i wielkości, zobowiązani są do posiadania aktualnego świadectwa kwalifikacji/licencji uprawniającej ich do obsługi drona, a także polisy OC, z której pokrywane będą ewentualne straty spowodowane przez operatora drona. Ponadto operatorzy dronów zobowiązani są do uzyskania wymaganych zgód na korzystanie z dronów w przestrzeni powietrznej nad wybranym obszarem.

8. Akredytacje przyznawane są przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być przekazywane osobom trzecim oraz wykorzystywane do działań PR, reklamowych lub innych o charakterze promocyjnym lub związanych z działalnością komercyjną.

9. Akredytacje dla mediów nie są przyznawane przedstawicielom sponsorów, organizatorów zawodów, dostawców, zespołów oraz zawodników.

10. Akredytacje mogą być przyznane co najwyżej dla dwóch przedstawicieli reprezentujących dane wydawnictwo, agencję prasową, stację telewizyjną, rozgłośnię radiową lub portal internetowy.

11. O akredytację mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

12.Jeden wniosek dotyczy tylko jednej akredytacji (jednego dziennikarza).

13. Decyzja dotycząca wniosku będzie wysłana osobie ubiegającej się o akredytację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

14. Złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji. Organizator pozostawia sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy akredytowanych dziennikarzy.

15. Dziennikarze niezależni mogą uzyskać akredytację dla mediów pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji dotyczących sportów motorowych. Przykłady publikacji należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres: media@bajapoland.eu. Wykazanie się publikacjami nie jest równoznaczne z przydziałem akredytacji. Stanowi jedynie podstawę do rozpatrywania wniosku.

16. Oryginał wniosku akredytacyjnego, potwierdzony przez redakcję, należy należy przedstawić przy odbiorze akredytacji.

17. Za każdą kamizelkę będzie pobierana kaucja zwrotna w wysokości 100 zł. Akredytowani są proszeni o przygotowanie odliczonej kwoty podczas odbioru akredytacji.

18. Akredytowani przedstawiciele mediów są zobowiązani do stosowania poprawnej i pełnej nazwy zawodów, tj. ORLEN Baja Poland.

19. Akredytowani dziennikarze są zobowiązani do przestrzegania wszystkich instrukcji i poleceń osób funkcyjnych, policji, służb ratowniczych i ochrony.

20. Akredytowani dziennikarze zobowiązują się do zachowania wszelkich możliwych środków ostrożności tak, aby ich praca podczas ORLEN Baja Poland była jak najbezpieczniejsza.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania lub niezwłocznego odebrania akredytacji osobom, które naruszają przepisy bezpieczeństwa podczas rajdu, nie stosują się do poleceń służb zabezpieczających imprezę lub swoimi działaniami naruszają zasady rzetelnego relacjonowania zawodów sportowych.

22. Akredytacje będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych uważa się za nieważne i podlegające prawu konfiskaty.

23.Organizator zaleca dziennikarzom, w szczególności fotoreporterom i operatorom kamer, posiadanie ważnej polisy OC oraz NNW. Posiadanie tych polis nie jest jednak warunkiem niezbędnym do przyznania akredytacji.

24. W trakcie zawodów przyznana akredytacja MEDIA oraz TV/FOTO powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu (zgodnie z przeznaczeniem), a kamizelkę TV/FOTO w czasie wykonywania pracy należy ubierać na odzież wierzchnią i nie powinno się jej zasłaniać np. plecakami czy też inną odzieżą.

Organizatorzy

Fundacja BAJA POLAND    PZM

Współorganizatorzy

Szczecin     Dobra Szczecińska     Drawsko Pomorskie

Patronaty honorowe

Pod Patronatem Prezydenta Miasta Szczecina       Pod Patronatem Wójta Gminy Dobra     Pod Patronatem Burmistrza Drawska Pomorskiego

Sponsor tytularny

Sponsorzy generalni

      

Patronat medialny

RMF MAXXXGłos Szczeciński   Moje Miasto Szczecin  WP.PL

Partnerzy

 Mercedes Benz Auto Bogacka           ​