Media

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy dziennikarzy wszystkich redakcji do relacjonowania zawodów sportowych Columna Medica Baja Drawsko Pomorskie, Columna Medica Baja Borne Sulinowo, Columna Medica Baja Czarne, Columna Medica Baja Poland i Drawski Dzień Niepodlełości. Będzie nam niezmiernie miło jeśli znajdą Państwo chęć i czas, by pojawić się na naszym rajdzie i relacjonować przebieg rajdu w Waszych mediach.

NEWSLETTER FUNDACJI BAJA POLAND 2023.

INFORMACJE DLA MEDIÓW COLUMNAMEDICA BAJA DRAWSKO POMORSKIE - 1-2.04.2023

INFORMACJE DLA MEDIÓW COLUMNA MEDICA BAJA BORNE SULINOWO - 12-13.05.2023

INFORMACJE DLA MEDIÓW COLUMANA MEDICA BAJA CZARNE - 13-15.10.2023

INFORMACJE DLA MEDIÓW COLUMNA MEDICA BAJA POLAND - 24-27.08.2023 - PONIŻEJ

Lokalizacja Biura Prasowego
Arena Szczecin
ul. Władysława Szafer 3/5/7
71-245 Szczecin

Godziny pracy Biura Prasowego
24.08.2023

12:00 – 22:00
25.08.2023
07.00-21.00
26.08.2023
08.00-22.00
27.08.2023
08.30-18.00

Kierownik Biura Prasowego
Karol Ferenc
Tel. +48 609 695 009
E-mail: media@bajadrawsko.pl

ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI

W zawodach organizowanych przez Fundację Baja Poland stosowane są kryteria dotyczące przyznawania akredytacji telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych zgodne z zasadami określonymi przez Międzynarodową Federację Samochodową (FIA) oraz Polski Związek Motorowy (PZM). Zasady oraz procedury są następujące:

1. Za akredytacje przedstawicieli polskich oraz zagranicznych mediów odpowiedzialny jest organizator zawodów.

2. Przedstawiciele mediów występują o akredytacje na dane zawody za pośrednictwem formularza online: LINK do formularza.

3. Wnioski niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo mogą nie zostać rozpatrzone.

4. Termin nadsyłania wniosków akredytacyjnych online (oraz przykładów publikacji w przypadku zastosowania punktu nr 15 niniejszych zasad) podany jest w dedykowanym danym zawodom formularzu akredytacyjnym.

5. Akredytacje przyznawane są nieodpłatnie, wyłącznie mediom o charakterze publicznym, które zamierzają relacjonować przebieg zawodów.

6. Akredytacje ograniczają się wyłącznie do profesjonalnych dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów kamer i dronów.

7. Operatorzy dronów, niezależnie od ich rodzaju, masy i wielkości, zobowiązani są do posiadania aktualnego świadectwa kwalifikacji/licencji uprawniającej ich do obsługi drona, a także polisy OC, z której pokrywane będą ewentualne straty spowodowane przez operatora drona. Ponadto operatorzy dronów zobowiązani są do uzyskania wymaganych zgód na korzystanie z dronów w przestrzeni powietrznej nad wybranym obszarem.

8. Akredytacje przyznawane są przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być przekazywane osobom trzecim oraz wykorzystywane do działań PR, reklamowych lub innych o charakterze promocyjnym lub związanych z działalnością komercyjną.

9. Akredytacje dla mediów nie są przyznawane przedstawicielom sponsorów, organizatorów zawodów, dostawców, zespołów oraz zawodników.

10. Akredytacje mogą być przyznane co najwyżej dla dwóch przedstawicieli reprezentujących dane wydawnictwo, agencję prasową, stację telewizyjną, rozgłośnię radiową lub portal internetowy.

11. O akredytację mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

12. Jeden wniosek dotyczy tylko jednej akredytacji (jednego dziennikarza).

13. Decyzja dotycząca wniosku będzie wysłana osobie ubiegającej się o akredytację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

14. Złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji. Organizator pozostawia sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy akredytowanych dziennikarzy.

15. Dziennikarze niezależni mogą uzyskać akredytację dla mediów pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji dotyczących sportów motorowych. Przykłady publikacji należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres: media@bajapoland.eu. Wykazanie się publikacjami nie jest równoznaczne z przydziałem akredytacji. Stanowi jedynie podstawę do rozpatrywania wniosku.

16. Oryginał wniosku akredytacyjnego, potwierdzony przez redakcję, należy należy przedstawić przy odbiorze akredytacji.

17. Za każdą kamizelkę będzie pobierana kaucja zwrotna w wysokości 100 zł. Akredytowani są proszeni o przygotowanie odliczonej kwoty podczas odbioru akredytacji.

18. Akredytowani przedstawiciele mediów są zobowiązani do stosowania poprawnej i pełnej nazwy zawodów, tj. Columna Medica Baja Drawsko Pomorskie i/lub Columna Medica Baja Borne Sulinowo i/lub Columna Medica Baja Czarne i/lub Columna Medica Baja Poland i/lub Drawski Dzień Niepodległości.

19. Akredytowani przedstawiciele mediów podczas publikacji na temat zawodów organizowanych przez Fundację Baja Poland w mediach społecznościowych, są zobowiązani do oznaczania oficjalnych profili zawodów przy każdej publikacji dotyczącej danych zawodów, odpowiednio:
a) Columna Medica Baja Drawsko Pomorskie:
Facebook: @bajadrawsko 
Instagram: @bajadrawsko
b) Columna Medica Baja Borne Sulinowo:
Facebook: @bajapolandworldcup
Instagram: @bajapoland
c) Columna Medica Baja Poland:
Facebook: @bajapolandworldcup
Instagram: @bajapoland
d) Columna Medica Baja Czarne:
Facebook: @bajapolandworldcup
Instagram: @bajapoland

20. Akredytowani dziennikarze są zobowiązani do przestrzegania wszystkich instrukcji i poleceń osób funkcyjnych, policji, służb ratowniczych i ochrony.

21. Akredytowani dziennikarze zobowiązują się do zachowania wszelkich możliwych środków ostrożności tak, aby ich praca podczas zawodów była jak najbezpieczniejsza.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania lub niezwłocznego odebrania akredytacji osobom, które naruszają przepisy bezpieczeństwa podczas rajdu, nie stosują się do poleceń służb zabezpieczających imprezę lub swoimi działaniami naruszają zasady rzetelnego relacjonowania zawodów sportowych.

23. Akredytacje będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych uważa się za nieważne i podlegające prawu konfiskaty.

24.Organizator zaleca dziennikarzom, w szczególności fotoreporterom i operatorom kamer, posiadanie ważnej polisy OC oraz NNW. Posiadanie tych polis nie jest jednak warunkiem niezbędnym do przyznania akredytacji.

25. W trakcie zawodów przyznana akredytacja MEDIA oraz TV/FOTO powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu (zgodnie z przeznaczeniem), a kamizelkę TV/FOTO w czasie wykonywania pracy należy ubierać na odzież wierzchnią i nie powinno się jej zasłaniać np. plecakami czy też inną odzieżą.

26. Serdecznie zapraszamy do zapisania się do naszych newsletterów. Znaleźć w nich można ciekawe informacji i artykuły prasowe, do wykorzystania w pracy dziennikarskiej. NEWSLETTER FUNDACJI BAJA POLAND 2023.

Organizatorzy

Fundacja BAJA POLAND    PZM

Współorganizatorzy

Szczecin     Dobra Szczecińska     Drawsko Pomorskie

Sponsor Tytularny

Sponsorzy generalni

Partner medialny

                    

Partner Główny

       

 

Partnerzy

 Mercedes Benz Auto Bogacka           ​