COVID-19

Warunki szczególne związane z epidemią COVID-19 obowiązujące podczas Wysoka Grzęda Baja Poland 2021

Osoby przebywające na terenie zawodów zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących w przestrzeni publicznej zasad sanitarnych, tj. zachowania dystansu społecznego (min. 1.5 metra), a jeżeli nie jest to możliwe to zakrywania ust i nosa (maska ochronna) oraz regularnej dezynfekcji rąk i wyposażenia.

Środki do dezynfekcji rąk będą dostępne w biurze zawodów / biurze prasowym / parku serwisowym.

Każdy zawodnik musi posiadać własne środki ochrony osobistej i dezynfekcyjne (oprócz środków zapewnionych przez organizatora), i dezynfekować ręce oraz używany sprzęt sportowy, będący jego własnością.

KIBICE

Warunki udziału publiczności:
- limit osób i warunki udziału zgodnie z wytycznymi rządu określonymi stosownym rozporządzeniem

TESTY COVID-19 w Szczecinie
https://www.rescue-me.pl/
E-mial: rescue.cov@gmail.com
Tel. +48 510 002 152

Organizatorzy

Fundacja BAJA POLAND    PZM

Współorganizatorzy

Szczecin     Dobra Szczecińska     Drawsko Pomorskie

Sponsor Tytularny

Sponsorzy generalni

Partner medialny

                    

Partnerzy

 Mercedes Benz Auto Bogacka           ​