BAJA WYSOKA GRZĘDA
11-12.06.2021
Czarne, Borne Sulinowo

 

COVID-19

Warunki szczególne związane z epidemią COVID-19 obowiązujące podczas Baja Wysoka Grzęda 2021

Obowiązkowe oświadczenie COVID-19 (ZAWODNICY/MEDIA)

Warunkiem koniecznym uczestniczenia zawodników, oraz przedstawicieli mediów  jest złożenie przy wjeździe na teren zawodów oświadczenia o stanie zdrowia (oświadczenie COVID-19 / COVID-19 Statement).

Osoby przebywające na terenie zawodów zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących w przestrzeni publicznej zasad sanitarnych, tj. zachowania dystansu społecznego (min. 1.5 metra), a jeżeli nie jest to możliwe to akrywania ust i nosa (maska ochronna) oraz regularnej dezynfekcji rąk oraz wyposażenia.

Środki do dezynfekcji rąk będą dostępne w biurze zawodów / biurze prasowym / parku serwisowym.

Każdy zawodnik musi posiadać własne środki ochrony osobistej i dezynfekcyjne (oprócz środków zapewnionych przez organizatora), i dezynfekować ręce oraz używany sprzęt sportowy, będący jego własnością.

KIBICE

Warunki udziału publiczności:
- limit osób i warunki udziału zgodnie z wytycznymi rządu określonymi stosownym rozporządzeniem

 

Zapraszamy