Drawski Dzień Niepodległości
11-14.11.2021
Drawsko Pomorskie

 

COVID-19

Warunki szczególne związane z epidemią COVID-19 obowiązujące podczas Drawskiego Dnia Niepodległości 2021

Osoby przebywające na terenie zawodów zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących w przestrzeni publicznej zasad sanitarnych, tj. zachowania dystansu społecznego (min. 1.5 metra), a jeżeli nie jest to możliwe to zakrywania ust i nosa (maska ochronna) oraz regularnej dezynfekcji rąk i wyposażenia.

Środki do dezynfekcji rąk będą dostępne w biurze zawodów / biurze prasowym / parku serwisowym.

Każdy zawodnik musi posiadać własne środki ochrony osobistej i dezynfekcyjne (oprócz środków zapewnionych przez organizatora), i dezynfekować ręce oraz używany sprzęt sportowy, będący jego własnością.

KIBICE

Warunki udziału publiczności:
- limit osób i warunki udziału zgodnie z wytycznymi rządu określonymi stosownym rozporządzeniem

TESTY COVID-19 w Drawsku Pomorskim i okolicach

Szpitale Polskie S.A. Drawskie Centrum Specjalistyczne
Bolesława Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pomorskie
Telefon +48 94 36 30 317 lub +48 515 733 275.
https://www.szpitale-polskie.pl/drawsko-pomorskie/ 

 

Zapraszamy